" />
MPG UK2019-05-15T16:00:53+02:00

MAX PROPERTY GROUP UK

Vastgoedobligaties Verenigd Koninkrijk

MAX PROPERTY GROUP UK

* Enkelvoudige rendementen op jaarbasis. Omdat de waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie (exclusief emissiekosten) gedurende een veronderstelde looptijd van het Fonds van 5 jaar.

afm

Max Property Group UK

Max Property Group UK

4.250.000 GBP

TYPE VASTE RENTE WINSTDELING
Vastgoedobligatie 10% 30%
PROGNOSE LOOPTIJD LAND
13% 60 maanden vk-vlag
2% Invested by 6 investors

AANVULLENDE INFORMATIE

WERKWIJZE
VASTGOEDPORTEFEUILLE
BEL MIJ TERUG

Wilt u meer informatie ontvangen over investeren in vastgoedfondsen?

Neem contact op