" />
MPD2019-05-15T16:00:17+02:00

MAX PROPERTY DEUTSCHLAND

Vastgoedobligaties Nedersaksen

MAX PROPERTY DEUTSCHLAND

 • Geprognosticeerde fondsinvestering €8.000.000
 • Geprognosticeerde hypothecaire financiering €5.505.000
 • Totale vastgoedobligatie uitgifte €2.495.000
 • Vast rendement van 8% per jaar *
 • Plus winstdeling van 30% * (inclusief meerwaarde portefeuille)
 • Geprognosticeerd rendement van 11.8% per jaar *
 • Looptijd van 01.11.2017 tot 31.12.2027
 • Minimum lock-in periode van 12 maanden
 • Minimum investering €1,000
 • Professionele fonds administrateur
 • Ervaren vastgoed manager
 • Koop en verkoop via Max Crowdfund 
 • Vastgoedportefeuille Duitsland
 • Duits bedrijf met Duitse directeuren

* Enkelvoudige rendementen op jaarbasis. Omdat de waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als dalen, bestaat het risico dat beleggers minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de initiële inleg per participatie (exclusief Emissiekosten) gedurende een veronderstelde looptijd van het Fonds van 10 jaar.

afm

Max Property Fund Duitsland

Max Property Deutschland

2.495.000 EURO

TYPE VASTE RENTE WINSTDELING
Vastgoedobligatie 8% 30%
PROGNOSE LOOPTIJD LAND
11.8% 120 maanden de-vlag
56% Invested by 35 investors

AANVULLENDE INFORMATIE

WERKWIJZE
VASTGOEDPORTEFEUILLE
BEL MIJ TERUG

Wilt u meer informatie ontvangen over investeren in vastgoedfondsen?

Neem contact op